Kurzy určené pro 4. ročník.

V kurzu se seznámíte s učivem pro 4 ročník střední školy. Kurz bude rozdělen do 10 sekcí podle měsíců ve školním roce, dle tématického plánu (viz. níže). Součástí každé sekce budou učební materiály, domací úlohy a testy.

 tématický plán:

září

 

Člověk a média (11)

Přízvuk a intonace

Přídavná jména

Zájmena - each, every, all,  other, another, others,so, such

OT: Obchodní korespondence

říjen

 

Člověk a  kultura (10)

Předpřítomný čas prostý, průběhový

OT: Obchodní korespondence

listopad

 

Příroda a ochrana prostředí (12)

Podmiňovací způsob – 2. a 3. kondicionál

OT: Obchodní korespondence

prosinec

 

Člověk a společnost, politika (8)

Předminulý čas, předbudoucí čas (receptivně)

OT: Žádost o pracovní místo, životopis

Přijímací pohovor

leden

 

Věda a technika (12)

Slovesa make a do, sloveso get

Nácvik psaného projevu

OT: Práce s elektronickou poštou

únor

 

Profesní situace, výběr povolání (8)

Slovesa make, let, allow

Trpný rod

OT: Práce s elektronickou poštou

březen

 

Peníze a úspory (10)

Anglicky mluvící země (Austrálie)

Přací věty, nepřímá řeč, tázací dovětky

OT: Práce s návody a odbornými texty

duben

 

Anglicky mluvící země (Kanada) (10)

Vazby be used to/get used to

Nácvik psaného projevu

květen

 

Souhrnné opakování (6)

Cvičný kurz Grycová