Podpůrný kurz pro předmět Programování, 2. ročník oboru Informační technologie.

Autor: Mgr. Daniel Merta

Podpůrný kurz pro předmět Programové vybavení, 2. ročník oboru Informační technologie.

Autor: Mgr. Daniel Merta

Podpůrný kurz pro předmět Informační a komunikační technologie, 2.ročník oborů EPO, PSP a MS.

Autor: Mgr. Daniel Merta

Podpůrný kurz pro předmět Informační a komunikační technologie, 2.ročník oborů PUZ a OK.

Autor: Mgr. Daniel Merta